Fiskebilder


Se André Bruns
Islandsvideo


Sverigeväder


Äldre fiskebilder

Söktjänst för aktiviteter och upplevelser


Amerikansk fiskeportal

Inlandsfiske                 Havsfiske

Få våra utskick   
och erbjudanden 

Namn

epostadress

Bokningsregler

  


  

Bokningsregler gällande fiskearrangemang, guidat fiske mm, med Fiskepartner som arrangör.

Bokning är giltig och bindande när depositionsavgiften är mottagen. Denna kan variera men är oftast ca 10-20% av hela avgiften, Läs även nedan under återbud.

Avgiften betalas in på Bankgiro : 5897- 4619. Betalningen kan också överföras till mitt konto i Swedbank med clearingnr: 8381-6 kontonr: 4907874-4. OBS! Uppge ditt namn!

Vid betalning från utlandet gäller:

IBAN=SE0780000838164030261525; Swift/Bic=SWEDSESS; Swedbank 10534 Stockholm

Slutbetalning av resterande belopp till något av ovanstående konton skall vanligen göras senast 40 dagar innan datum för arrangemang. Erlagd avgift eller del av avgift återbetalas endast om fullbetalande ersättare ordnas till resp plats. Bokningsavgiften återbetalas dock ej med belopp underskridande 20%.
I många fall faktureras slutbetalning upp till 20 dagar efter avslutat arrangemang. Detta gäller då vi tvingats boka boende som en del av arrangemanget. En sådan efterskottsbetalning grundas på att resegarantilagen annars tvingar oss till en hög resegaranti. Vi kan då riskera att ligga ute med minst 150% och ofta mer av det kunden betalat och det är då både billigare och enklare att ta in slutbetalningen i efterskott.

OBS För de arrangemang då dyra fiskekort ingår tar vi ibland ut högre bokningsavgift samt ibland även delbetalningar. Det händer även att vi måste ta ut hela avgiften i förskott eftersom fiskepartner är betalningsskyldig för de fiskekort som bokas.
Bokning av fiskekort och ibland även boende och andra delar av ett arrangemang är således bindande för Fiskepartner och vi måste då begära att våra kunder binder sig i samma mån. Våra underleverantörer och arrangörer vill vidare ofta ha förhandsbetalningar som gör att vi ibland måste ta ut delbetalningar i olika skeden av ett projekt.
Vid arrangemang med dyra fiskekort gäller pga ovanstående bindande villkor att högst 30% eller inte ofta mindre återbetalas vid avbokning. OBS att summan således kan bli mindre eller att ingen återbetalning alls kan göras. Återbetalningsbeloppet beror på om jag eventuellt kan avboka någon mindre del och det i sin tur beror bl a på antal deltagare antal hyrbilar samt andra åtaganden. Om endast bokningsavgift erlagts kan jag således att tvingas fakturera upp till så mycket som 100% även vid avbokning. Detta gäller om ingen fullt betalande ersättare kan ordnas. Dessa strängare villkor gäller i de flesta fall för dyrare fisken, bland annat t ex för Laxá i Adaldal/Myvatn, Litlaá och Varmá och Veidivatn. (Läs fotnot nederst på sidan)
För dyra exklusiva laxfisken såsom t ex Nordurá, Langá och Laxá i Kjós är det alltid 100% som utgör bindande kostnad oavsett när avbokning görs. Eftersom Fiskepartner är betalningsskyldig oavsett avbokning måste fiskekorten vidareförsäljas för att avgift eller del av avgift skall återbetalas. I sådana fall får kunden stå hela risken för om detta lyckas eller ej.
När våra kostnader är bindande tar vi oftast ut en bokningsavgift på 20% eller mer. Även om denna är högre innebär detta att denna summa är det minmibelopp som kunden binder sig att stå för även om fullbetalande ersättare kan ordnas av Fiskepartner vid avbokning. Om man själv ordnar ersättare redan vid avbokningen kan hela avgiften oftast återbetalas. Om man ordnar ersättare senare är återbetalningen en förhandlingsfråga och beror på hur mycket arbete som jag tvingats lägga ner.
Vid återbud försöker jag dock att vara så tillmötesgående som möjligt. Jag måste dock ha full täckning minst för alla direkta kostnader för en bokad plats och ofta även för indirekta kostnader då bristande täckning för dessa leder till förlust eller minskad vinst.
Jag informerar om bokningsvillkoren i samband med fakturering av bokningsavgiften genom att bifoga länk till dessa villkor.

Jag vill framhålla att återbud är ytterst ovanliga. Jag har haft 5 återbud på 15 år på Island. Endast i två fall har kunder tvingats ersätta en del av avgiften utan att kunna deltaga, men det har ändå löst sig tillfredsställande. Vid sjukdom eller annan giltig anledning kan man vidare återfå hela summan eller en del om man har en fungerande försäkring.

Boende

Bra boende finns oftast på de flesta håll på Island. Detta samt transporter med inhyrd förare bokar du som inte är i en öppen grupp av resetekniska skäl direkt hos lokala entreprenörer. Fiskepartner ger kontaktuppgifter på förfrågan. Hyrbilar, turisttjänster och guider tillhandahålls direkt av oss mycket förmånligt.

Ansvar
Force majeur! Fiskepartner/Samtalspartner påtar sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, försenade trafiklinjer, försvunnet bagage, deltagares sjukdom eller olyckor. Till naturkatastrofer räknas vulkanutbrott som kan ställa till problem för t ex flyget eller som orsakar problem på Island

Försäkring
Varje deltagare måste själv se till att ha relevanta försäkringar. Kontrollera ditt avbeställningsskydd och din allrisk i hemförsäkringen.

Återbud
Vid eventuellt återbud (eller inställt arrangemang pga av Force majeur) betalas ej bokningsavgiften tillbaka, den täcker fasta kostnader i samband med administration, förhandsbokningar mm. Samma villkor gäller i många fall bindande kostnader för exklusiva fiskekort, boende mm där Fiskepartner är betalningskyldig och fullbetalande ersättare ej ordnats. Om bokningsavgiften varit högre än 20% kan beroende på omständigheterna det belopp som överskrider 20% betalas tillbaka i det fall sådan ersättare kan ordnas

Avbokning av arrangören
Fiskepartner/Samtalspartner förbehåller sig rätten att avboka kurs/arrangemang som beror på sjukdom, för få anmälningar eller andra faktorer som kan äventyra arrangemanget. OBS att vi inte ställer in arrangemang om det inte blir nödvändigt. Det har hittills aldrig hänt. Vi försöker naturligtvis så långt det är möjligt göra vårt bästa för att arrangemang skall fungera för våra kunder och avbokar bara om kostnaden blir orimligt stor och orsakar stor förlust. Även om det ej skett hittills kan det hända att arrangemang måste ställas in och dessa regler är till för sådana tillfällen.
Vid avbokning på grund av ovanstående återbetalas hela avgiften.

Prisändringar
Fiskepartner/Samtalspartner reserverar sig mot alla eventuella och oförutsedda prishöjningar och valutakursändringar. Fördyrande valutakursändringar på mer än 5% från datum för faställande av arrangemangs/kursavgift leder till förändrad avgift. För de flesta arrangemang sätts priset i isländska kronor för att kursändringar skall falla ut naturligt i erlagd avgift. Vi reserverar oss dock även för mycket stora kursändringar på 10% eller mer efter det att hela avgiften betalats och kan då tvingas begära fyllnadsbetalning.

Kommentar till avbokningsregler
Fiskepartner har bedrivit verksamhet i 15 år på Island och under de första 10 åren haft endast 3 enskilda avbokningar av en enstaka person efter det att bindande anmälan gjorts genom inbetalning av bokningsavgift.
Åren 2015 och 2016 kom plötsigt 2 sena återbud till Laxá i Adaldal, båda pga sjukdom hos en person som då hade en kamrat som inte ville åka utan sin kompis. Det är närmast omöjligt att efter ca februari fylla tomma platser trots rabatterbjudanden och båda dessa tillfällen ledde till tomma platser.
År 2015 tog jag ut bara bokningsavgiften eftersom det handlade om ett sjukdomsfall och det kändes svårt att kräva full betalning. Detta kostade mig ca 25.000 i bortfall av intäkter och jag tvingades betala för bl a boende och fiskekort för dem som återbudat. När ett liknande återbud hände 2016 fakturerade jag trots sjukdomen mina faktiska direkta kostnader på i just det fallet ca 60% och vid båda nämnda tillfällen behandlade jag kompisen lika som den som blivit sjuk trots att han inte egentligen hade något "giltigt förfall". Det blev det året ett bortfall på ca 40% vilket handlade om ca 10.000kr och dessa pengar skulle egentligen behövas för att täcka indirekta fasta kostnader för verksamheten.

Jag hoppas att på förståelse för att min verksamhet oftast innebär att man faktiskt är bunden att betala trots återbud. Jag själv är ju bunden i min tur oavsett anledning. Vid sjukdom försöker jag vara så juste som möjligt, men verksamheten är sårbar eftersom jag själv måste betala det mesta trots återbud.
Som exempel kan nämnas följande: 5 personer anmäler sig tillsammans. En blir sjuk eller t ex blir hans fru gravid och skall föda när fisket äger rum. Han vill återbuda och anledningen kan tyckas helt rimlig, men jag måste ju betala för platsen oavsett anledning och i det mest generösa fallet tvingas jag därför ta ut mina faktiska direkta kostnader för just den platsen. Om förutom den som fått problem även de övriga tillåts avboka utan att betala fullt för att en kompis inte kan åka blir bortfallet så stort att jag kan gå med en förlust det året. Skulle jag i det läget inte ta ut mer än bokningsavgiften så skulle bortfallet bli en mindre katastrof där jag själv är skyldig en stor summa på mellan 50.000:- och 100.000:- utan att få ersättning för detta.

 

  

  

Islandskartor

 


Fiskebilder 2009

  Du når oss på telefon: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33 eller via   e-post

  

Tillbaka till sidans topp

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34,, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © Per-Otto SylwanOm
Fiskepartner


Havsfiske Island


Fisketurer på Island